top of page

Danh mục các Chương trình Fapas® 2024/25 MỚI hiện đã có sẵn bên dưới.

 

Fapas là công ty dẫn đầu toàn cầu về thử nghiệm thành thạo (PT) cho ngành thực phẩm và môi trường với mục tiêu rõ ràng; để cung cấp các dịch vụ PT chất lượng cao nhất cho các khách hàng quốc tế của chúng tôi.

 

Fapas là nhà cung cấp PT đáng tin cậy của Anh từ năm 1990. Chúng tôi cung cấp chất phân tích cho những phân khúc bao quát nhất với phần lớn được công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17043. Với hơn 1.000 PT - chương trình 2024/25 của chúng tôi là chương trình toàn diện nhất từng có.

Cosmetic Products

MỚI NHẤT

​THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO
CHO MỸ PHẨM

Chương trình PT dành cho phân khúc Mỹ phẩm và Sản phẩm vệ sinh cá nhân của chúng tôi bao gồm việc phân tích mẫu hóa học và vi sinh để lọc tìm các chất bảo quản nhạy cảm và chất gây ô nhiễm.

Thu Nghiem Thanh Thao Lab Proficiency Test Nghi Phu Scientific Company

Các Chương Trình TNTT Fapas

Fapas Proficiency Testing

Thực Phẩm Biến Đổi Gene Genetically Modified Nghi Phu Scientific Company

Thực Phẩm

Biến Đổi Gene

Genetifically Modified

Hoá Thực Phẩm Food Chemistry Nghi Phu Scientific Company

​Hoá

Thực Phẩm

Food Chemistry

Nước môi trường chỉ tiêu hoá lí Nghi Phú Scientific Company Water Environment Chemistry

Nước & Môi Trường (Chỉ Tiêu Hoá Lí)

Water & Environmental Chemistry

Hoá Vi Sinh Thực Phẩm Food Microbiology Nghi Phu Scientific Company

Hoá Vi Sinh

Thực Phẩm

Food Microbiology

Nước môi trường chỉ tiêu Vi Sinh Nghi Phú Scientific Company Water Environment Microbiology

Nước & Môi Trường (Chỉ Tiêu Vi Sinh)

Water & Environmental Microbiology

CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỚI 2024/25

Fapas tiếp tục mở rộng phạm vi phân tích trong các mẫu thử nghiệm để mẫu thử nghiệm càng giống mẫu thực tế.

 

Chúng tôi đã mở rộng hàm lượng vitamin B trong mẫu bột thức ăn trẻ em và mẫu sữa bột sẽ có nhiều chỉ tiêu phân tích vi sinh cho phương pháp đếm khuẩn lạc như Enterobacteriaceae, Coliforms và E.coli.

 

Kết hợp nhiều chỉ tiêu phân tích trong mẫu PT giúp tiết kiệm thời gian cho phòng thí nghiệm cũng như cải thiện hiệu quả chi phí.

bottom of page