top of page

MẪU CHUẨN (RM)

Lựa Chọn Mẫu Chuẩn Fapas

Mẫu chuẩn (RM) từ Fapas cũng có sẵn cho một số chất phân tích / ma trận. Mẫu chuẩn có mức độ đặc tính cao hơn TNTT hoặc mẫu kiểm soát chất lượng (PT), gồm một chuỗi xác định nguồn gốc.

 

Mẫu chuẩn RM được thử nghiệm để dùng cho cho cả ứng dụng ngắn hạn và dài hạn. RM có một bảng dữ liệu liên quan trong đó liệt kê các giá trị tham khảo và độ không đảm bảo đo U của chúng. Độ U không phải là giới hạn hiệu suất nhưng là sự không chắc chắn liên quan đến giá trị tham khảo. Do đó mẫu chuẩn RM có mức độ chính xác cao hơn và có thể được sử dụng cho các phương pháp hiệu chuẩn.

 

Mẫu chuẩn của Fapas được tạo ra dựa theo các nguyên tắc của chứng chỉ ISO Guide 34.

TÁC DỤNG VÀ TÍNH CHẤT CỦA MẪU CHUẨN (RM)

Lưu ý: lệ phí (giá) trên trang web này chưa bao gồm vận chuyển / xử lý và thuế GTGT. Chi phí bao gồm, nhưng không giới hạn: thuế nhập khẩu, thuế địa phương, và lệ phí thủ tục hải quan.

01/

Cung cấp một thước đo chính xác

02/

Giá trị tài liệu tham khảo được cung cấp cùng với độ sai số, độc lập với hoạt động của phòng thí nghiệm

03/

Có thể được sử dụng để chứng minh phương pháp thí nghiệm

04/

Độ tin cậy cao, tăng cường sự tự tin trong phương pháp thí nghiệm

05/

Có thể được sử dụng để khắc phục sai số hiệu suất TNTT, tạo ra các biểu đồ kiểm soát và đào tạo nhân viên

06/

Tính ổn định hoàn toàn dài hạn

07/

Có thể sử dụng cho các mục đích hiệu chuẩn, bao gồm cả chuyển nhượng giá trị cho các vật liệu khác

08/

Chỉ thể hiện khi đầy đủ đặc tính

09/

Các mẫu chuẩn có nguồn gốc xác định, đó cũng là đặc tính của mẫu chuẩn Fapas

bottom of page