top of page

Danh mục các Chương trình Fapas® 2022/23 MỚI hiện đã có sẵn bên dưới.

 

FAPAS là Tổ chức dẫn đầu toàn cầu về Thử Nghiệm Thành Thạo (PT) cho Ngành Thực phẩm và đồ uống với mục tiêu rõ ràng ; để cung cấp các dịch vụ PT chất lượng cao nhất cho các Phòng Thí nghiệm trên thế giới.

 

Với hơn 50 Mẫu PT mới được thêm vào Danh mục Chương trình, đây là phạm vi thử nghiệm bao quát nhất mà chúng tôi từng cung cấp. Chúng tôi cũng vẫn còn nhiều đợt thử nghiệm để các phòng thí nghiệm đăng ký các PT cho các Chương trình Quản lý chất lượng trong thời gian còn lại của năm 2021.

Thu Nghiem Thanh Thao Lab Proficiency Test Nghi Phu Scientific Company

Các Chương Trình TNTT Fapas

Fapas Proficiency Testing

Thực Phẩm Biến Đổi Gene Genetically Modified Nghi Phu Scientific Company

Thực Phẩm

Biến Đổi Gene

Genetifically Modified

Hoá Thực Phẩm Food Chemistry Nghi Phu Scientific Company

​Hoá

Thực Phẩm

Food Chemistry

Nước môi trường chỉ tiêu hoá lí Nghi Phú Scientific Company Water Environment Chemistry

Nước & Môi Trường (Chỉ Tiêu Hoá Lí)

Water & Environmental Chemistry

Hoá Vi Sinh Thực Phẩm Food Microbiology Nghi Phu Scientific Company

Hoá Vi Sinh

Thực Phẩm

Food Microbiology

Nước môi trường chỉ tiêu Vi Sinh Nghi Phú Scientific Company Water Environment Microbiology

Nước & Môi Trường (Chỉ Tiêu Vi Sinh)

Water & Environmental Microbiology

CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỚI 2022/23

Fapas tiếp tục mở rộng phạm vi phân tích trong các mẫu thử nghiệm để mẫu thử nghiệm càng giống mẫu thực tế.

 

Chúng tôi đã mở rộng hàm lượng vitamin B trong mẫu bột thức ăn trẻ em và mẫu sữa bột sẽ có nhiều chỉ tiêu phân tích vi sinh cho phương pháp đếm khuẩn lạc như Enterobacteriaceae, Coliforms và E.coli.

 

Kết hợp nhiều chỉ tiêu phân tích trong mẫu PT giúp tiết kiệm thời gian cho phòng thí nghiệm cũng như cải thiện hiệu quả chi phí.

bottom of page