top of page

NEW Fapas® 2024/25 Programme Price Lists Now Available Below

Fapas is a global leader in PT for the food and drink industry with a clear goal; to provide the highest quality PT services to our international customer base.

Fapas is a British trusted PT provider since 1990. We offer one the widest ranges of analyte/matrix combinations with the majority of which are accredited to ISO/IEC 17043. With over 1,000 PTs - our 2024/25 programme is the most comprehensive we have ever made available.

Cosmetic Products

BRAND NEW

COSMETICS
​FAPAS PROFICIENCY TESTING

Our Cosmetics and Personal Care programme covers chemical and microbiological analysis of samples for a range of target analytes including preservatives sensitisers and contaminants.

Thu Nghiem Thanh Thao Lab Proficiency Test Nghi Phu Scientific Company

All Programmes
Test List

Chương Trình TNTT Fapas

Thực Phẩm Biến Đổi Gene Genetically Modified Nghi Phu Scientific Company

Genetically Modified Food

Thực Phẩm Biến Đổi Gen

Hoá Thực Phẩm Food Chemistry Nghi Phu Scientific Company

Food & Beverage Chemistry

Hoá Thực Phẩm

Nước môi trường chỉ tiêu hoá lí Nghi Phú Scientific Company Water Environment Chemistry

Water & Environment Chemistry

Nước & Môi Trường (Chỉ Tiêu Hoá Lí)

Hoá Vi Sinh Thực Phẩm Food Microbiology Nghi Phu Scientific Company

Food & Beverage Microbiology

Hoá Vi Sinh Thực Phẩm

Nước môi trường chỉ tiêu Vi Sinh Nghi Phú Scientific Company Water Environment Microbiology

Water & Environment Microbiology

Nước & Môi Trường (Chỉ Tiêu Vi Sinh)

HIGHLIGHTS OF NEW TESTS FOR 2024/25

Fapas tiếp tục mở rộng phạm vi phân tích trong các mẫu thử nghiệm để mẫu thử nghiệm càng giống mẫu thực tế.

 

Chúng tôi đã mở rộng hàm lượng vitamin B trong mẫu bột thức ăn trẻ em và mẫu sữa bột sẽ có nhiều chỉ tiêu phân tích vi sinh cho phương pháp đếm khuẩn lạc như Enterobacteriaceae, Coliforms và E.coli.

 

Kết hợp nhiều chỉ tiêu phân tích trong mẫu PT giúp tiết kiệm thời gian cho phòng thí nghiệm cũng như cải thiện hiệu quả chi phí.

bottom of page